نشست استانداران مرزی کشور ترکیه و استاندار آذربایجان غربی در خوی برگزار می شود