سخنگوی کاخ سفید: می‌خواهیم ایران را مجبور کنیم همه جزئیات را بپذیرد