از ثبت نام حداکثری تا تشکیل کمیته انتخابات در مراکز استان‌ها/ راهبرد جدید اصلاح طلبان برای تصاحب کرس