یک زیردریایی جدید به ناوگان نیروی دریایی افزوده می‌شود