محققان انگلیسی اعلام کردند مردان بیش از زنان از سوسک‌ها می‌ترسند!!!