در سال 94 بانک جامع قرآنیان تکمیل می‌شود/ برگزاری ماهیانه یک مسابقه قرآنی در سطح کشور