اسرائیل روز به روز دردسرساز‌تر می‌شود، عربستان روز به روز خشمگین‌تر!