سیاستمدار سابق آمریکایی، طلایه‌دار احیای روابط تجاری با ایران