نظارت بانک مرکزی، زیر ذره‌بین/ اجرای کاهش نرخ سود بانکی از امروز