برای تولید مواد هسته ای مشکلی نداریم/ تاکید بر ورود دانشگاه و صنعت در ساخت راکتور