پرونده مسکن مهر زنجان تا پایان سال جاری بسته می‌شود