در زمینه صدور هنر انقلاب خلأ قانونی نداریم/ مشکل؛ اعتقاد مجریان است