رزمنده 106 ساله‌ اردبیلی با عشق بی‌پایان به امام ولایت / 84 ماه حضور در جبهه و شرکت در 12 عملیات دفاع مقد