طرح+روزشمار16و17 اردیبهشت94/چه سیب های سرخی که خراب شدند...