لاله اسکندری در کنار مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس+عکس