اولیای دانش‌آموزان اول ابتدایی از امسال باید یک روز کلاس آموزشی بگذرانند