سلفی عجیب شهرام قائدی با دخترش و ظرف میوه های بهاری+عکس