خودرویی که با نگاه صاحبش روشن و خاموش می‌شود + تصاویر