تدوین برنامه‌هایی در راستای تحقق شعار سال در دستور کار صدا و سیمای لرستان