رد صلاحيت بي‌مورد هدايتي، نهايت بي‌احترامي به هواداران بود/عکس