سکوهای فازهای 17 و 18 پارس جنوبی آماده بهره‌برداری