پایان 18 سال زندگی مخفیانه قاتل بی‌رحم با مدارک جعلی/ سرقت پیکان با شلیک مرگبار 7 گلوله