دیدار نماینده بان کی مون در یمن با نماینده ایران درسازمان ملل