تاول‌های دردناک و درمان ناپذیر حتی در خواب این کودک را رها نمی‌کنند + تصاویر