لزوم صرفه جویی در مصرف آب برای جلوگیری از جیره‌بندی در تابستان