درخواست 5 میلیون دلاری کری برای برقراری عدالت در ...