هم از بهنام پیشرو کیش و هم از استیل آذین ایرانیان دریافتی داشتیم | هواداران پرسپولیس حماسه‌ای دیگر خ