زندگی شهری دچار ازهم گسیختگی شده است/ جشنواره فیلم شهر سهم مهمی در ارتقای زندگی شهری دارد