تجلیل از 30 هنرمند با سابقه در جشن اردیبهشت تئاتر آذربایجان غربی