دیپلمات چینی: روابط مسکو-پکن الگویی برای قدرت‌های بزرگ جهان است