حضور دسته جمعی اصلاح طلبان کرمانشاه در راهروهای دادگاه/ جریانی که باز هم خودش را رد صلاحیت کرد