اختصاص 855 میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه‌ محتوای شبکه ملی اطلاعات