مدیرعامل فولاد نوین: امتیاز باشگاه قطعا در خوزستان می‌ماند