سیاست خارجی لندن فارغ از احزاب سیاسی، ثابت است/روی کار آمدن مخالفان هم تاثیری بر سیاست‌های کلان ندار