محمدآباد میزبان مدیر عامل شرکت جهانگردی کشور شد/ تصاویر