گوره‌خر‌ها موقتا از پل مادرید رد شدند/ آلگری برنده افکار ایتالیایی