20 اردیبهشت؛ برگزاری «دومین یادواره جانبازان شهید» در پایتخت