امیری: احتمالا در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، استاندار مرکزی انتخاب می‌شود