اولیای دانش‌آموزان اول ابتدایی از سال جاری باید یک روز کلاس آموزشی بگذرانند