وام خرید خودرو ۱۵ میلیون تومان شد/ وام خرید کالا ۸ میلیون تومان