مقام شهدای مدافع حرم از منظر رهبری/ به زودی پشت رژیم آل سعود به خاک مالیده خواهد شد