نیروهای امنیتی قرقیزستان عناصر یک هسته تروریستی را ...