سربازان گمنام امام زمان تحرکات گروهک های تکفیری و ضد انقلاب را رصد می کنند