مراسم بزرگداشت نخستین شهید روحانی مدافع حرم برگزار شد