مطلب ساعت 24: تصاویر هوایی از کلان شهر‌های دنیا؛ شماره 2