اسکوچیچ:پیروز شدن برابر لوکوموتیو بسیار لذت‎بخش بود