اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران