عراقچی: به دنبال توافق خوب هستیم/تا پایان هفته آینده پرانتزها به حداقل می‌رسد