جذب سرمایه‌گذار توسعه استان را شتاب می‌دهد/ برخی مدیران نمی‌دانند تکلیفشان در برنامه توسعه‌ای چیس