زندگی هیجان انگیز نیک وودمن، پردرآمدترین مدیرعامل آمریکایی